Διαβεβαιώσεις πως το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική, χωρίς να θίγει την κύρια σύνταξη, η οποία παραμένει ως έχει, ήταν από τη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου.

Μιλώντας κατά την τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι  για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 με υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση και, προαιρετικά, για όσους ασφαλισμένους είναι κάτω των 35 ετών με ή χωρίς υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης κατευθύνονται σε ατομικούς λογαριασμούς, επενδύονται με βάση προτιμήσεις τους από το Ταμείο που πρόκειται να ιδρυθεί (Ταμείο Επικουρικής Kεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – TEKA), και η σύνταξή τους προσδιορίζεται από το σύνολο των εισφορών τους και τις αποδόσεις των επενδύσεών τους.
Ο κ. Τσακλόγλου μίλησε  για μία «σημαντική μακρόπνοη διαρθρωτική μεταρρύθμιση» με κύριους ωφελημένους τη νέα γενιά που όπως είπε «θα απολαύσει υψηλότερες συντάξεις στο μέλλον, χωρίς να θίγεται το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων του υφισταμένου συστήματος».

Πηγή: madata.gr