Στην κατάθεση πέντε τροπολογιών στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου ,Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις», προχώρησε ο υφυπουργός Αθλητισμού. Οπως γνωστοποίησε ο Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την 4η και τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (κατά την οποία το νομόσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία), οι τροπολογίες αυτές αφορούν:

* την παροχή δυνατότητας στην ΟΣΕΚΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο) να καλλιεργεί επίσης τα αθλήματα του χάντμπολ με αμαξίδιο, του ράγκμπι με αμαξίδιο, του κέρλινγκ με αμαξίδιο και του χόκεϊ επί πάγου με αμαξίδιο

* τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού και σε ομοσπονδίες με λιγότερα από 20 σωματεία-μέλη, εφόσον ο νόμος επιτρέπει τη σύσταση ομοσπονδίας με μικρότερο αριθμό μελών (π.χ. ομοσπονδία κωφών)

* την αναγνώριση των διακρίσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και των αντίστοιχων προνομίων για μέλη εθνικών ομάδων ομαδικών αθλημάτων, ακόμη και αν δεν έχουν συμμετοχή σε τουλάχιστον 50% των αγώνων

* τη ρύθμιση παροχής εξουσιοδότησης για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

* την αναμόρφωση και την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.

Ειδικά για την ΔΕΑΒ, τροποποιείται το άρθρο 41Α του νόμου 2725/1999 και αναμορφώνεται η 9μελής σύνθεση της Επιτροπής (αλλά και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής) με τη συμμετοχή:

– Δύο εγνωσμένου κύρους κατόχους πτυχίου νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στο ποινικό ή το αθλητικό δίκαιο ή κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της εγκληματολογίας

– Έναν ομότιμο ή εν ενεργεία καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή ή επίκουρο καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο την εγκληματολογία ή την κοινωνιολογία

– Τον Αναπληρωτή Εισαγγελέα Αθλητισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

– Έναν ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

– Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της

– Έναν δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα ποινικού ή αθλητικού δικαίου

– Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα από τον αθλητικό χώρο, από τα οποία το ένα θα είναι παλαίμαχος αθλητής

– Έναν δημοσιογράφο, ο οποίος προτείνεται από κοινού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)

– Η θητεία της ΔΕΑΒ γίνεται τετραετής, με περιορισμό δύο θητειών στα μέλη της, εισάγεται πρόβλεψη για την καταβολή αποζημίωσης και περιορισμό της ευθύνης των μελών της, εμπλουτίζεται το έργο της με νέες αρμοδιότητες και προβλέπεται ότι η Γ.Γ.Α. θα υποστηρίζει διοικητικά και λειτουργικά το έργο της.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας έχει ως έργο:

– τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

– την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,

– τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,

– τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,

– την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,

– τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,

– την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,

– την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

– τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

– τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών, στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων,

– τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων,

– την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

– την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για την υλική και/ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού,

– την ακρόαση, μετά από προηγούμενη κλήση, του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης περί της λήψης διοικητικών μέτρων κατά της βίας, και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιβολή ή μη προστίμου και το ύψος αυτού.

Επιπλέον, η ΔΕΑΒ εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΑΠΕ ΜΠΕ 

Πηγή: madata.gr