Τα στοιχεία που υποδεικνύουν συνεργασία µεταξύ των τουρκικών κυκλωµάτων διακίνησης προσφύγων και των «θολών» οργανώσεων που δρουν στα νησιά ερευνούν οι ελεγκτικές Αρχές. Όπως αποκαλύπτουν στη Realnews κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λειτουργούν ακόµα οργανώσεις που για τουλάχιστον µία πενταετία φαίνεται να βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση µε τα τουρκικά παράλια, γνωρίζοντας ακριβώς πότε και από πού ξεκινούν οι βάρκες µε τους πρόσφυγες. Μάλιστα, επισηµαίνεται ότι σήµερα οι οργανώσεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι βοηθούν στη διακίνηση των προσφύγων, αλλά και στη διασπορά πληροφοριών προς τα τουρκικά κυκλώµατα, είναι 10 ή και περισσότερες.

Σύμφωνα με την Realnews.gr, κοινό χαρακτηριστικό αυτών των οργανώσεων που τελούν υπό διερεύνηση είναι ότι δεν εντάχθηκαν ποτέ στα µητρώα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ δρώντας µε συγκεκριµένο τρόπο έχουν καταφέρει να αποφεύγουν τους ελέγχους. Στην ουσία, δεν έχουν καµία σχέση µε τις ΜΚΟ. Πρόκειται για οµάδες ατόµων, χωρίς καµία νοµική υπόσταση ή καταστατικό, οι οποίες διαθέτουν απλώς ένα λογότυπο, έναν ιστότοπο και µια σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, κοινό σηµείο τους είναι ότι δεν έχουν λάβει ποτέ ευρωπαϊκή ή άλλη επίσηµη χρηµατοδότηση, δηλώνοντας ότι οι µοναδικοί πόροι τους προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές.

Πηγή: thestival.gr