Έως τις 18 Αυγούστου στις 4 μ.μ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ένσταση στην διεύθυνση web.eetaa.gr:38445 σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς-ΚΔΑΠ για το 2020-2021.

Αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να υποβάλουν ένσταση:

Μετά τη διαπίστευση, στην οθόνη των εντάσεων θα πρέπει:

-Να επιλέξουν «Δημιουργία ένστασης»

-Να συμπληρώσουν την αιτιολογία της ένστασης και να πατήσουν «Αποθήκευση»

-Να επισυνάψουν ένα ένα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλουν με την ένσταση, συμπληρώνοντας μια σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού

-Όταν έχουν επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να επιλέξουν «Υποβολή ένστασης» και με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.

– Εν συνεχεία επιλέγουν «Αποσύνδεση» για την έξοδο από την εφαρμογή και μετά μπορούν να ξανασυνδεθούν δίνοντας κωδικούς TAXISNET.

Πηγή: thestival.gr