Η νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε το Σάββατο έχει ως αποτέλεσμα τη νέα αναβολή στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και μήνες και θα συνεχίσει να το κάνει, αφού οι εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν την Κυριακή (30/5) στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και το ότι δεν πρόκειται να γίνουν είναι οριστικό πλέον, μετά τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε το Σάββατο.

Η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναφέρει σχετικά τα εξής…

«4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας

Άρθρο 12

Ισχύς – Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 που ισχύει από το Σάββατο, 29 Μαΐου 2021».

https://www.newsbeast.gr

Πηγή: madata.gr