Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο η τροπολογία με την οποία ορίζεται το πλαίσιο του κατ’οίκον εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Μεταξύ άλλων η τροπολογία προβλέπει ότι: 

1) Παρέχεται η δυνατότητα:

-στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών για απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης
 
-στο ιατρικό προσωπικό όλων των δημόσιων πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας αλλά και στο αντίστοιχο προσωπικό των Ο.Τ.Α να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’οίκον σε άτομα που δεν μπορούν να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα

2) επανακαθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν4796/2021 για κάθε διενεργούμενο κατ’οίκον εμβολιασμό σε 50 ευρώ από 20 που ισχύει σήμερα με ειδικό προνομιακό φορολογικό καθεστώς (ακατάσχετο) για τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις

καθορίζεται στο ύψος των 10 ευρώ η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών  για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού μέσω του ειδικού συστήματος. 

Πηγή: madata.gr