Από το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής εξαρτάται και το ποσοστό που θα χρειαστεί το πρώτο κόμμα για να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές για την επόμενη Βουλή.

Ακολουθούν αναλυτικά τα ποσοστά που χρειάζονται τα κόμματα ανάλογα και με το αθροιστικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, στην απλή ή στην ενισχυμένη αναλογική.

 
Με 0% εκτός Βουλής στην Απλή Αναλογική χρειάζεται 50,2% και με την Ενισχυμένη Αναλογική 40,4%
Με 1% στην Απλή Αναλογική 49,7% και στην Ενισχυμένη 40%
Με 2% στην Απλή Αναλογική 49,2% και στην Ενισχυμένη 39,8%
Με 3% στην Απλή Αναλογική 48,7% και στην Ενισχυμένη 39,5%
Με 4% στην Απλή Αναλογική 48,2% και στην Ενισχυμένη 39,2%
Με 5% στην Απλή Αναλογική 47,7% και στην Ενισχυμένη 38,9%
Με 6% στην Απλή Αναλογική 47,2% και στην Ενισχυμένη 38,6%
Με 7% στην Απλή Αναλογική 46,7% και στην Ενισχυμένη 38,3%
Με 8% στην Απλή Αναλογική 46,2% και στην Ενισχυμένη 38%
Με 9% στην Απλή Αναλογική 45,7% και στην Ενισχυμένη 37,7%
Με 10% στην Απλή Αναλογική 45,2% και στην Ενισχυμένη 37,5%

Πηγή: madata.gr