Οι εκπαιδευτικοί αντιτίθενται στο νέο σχέδιο νόμου και καταγγέλλουν την πολιτική επιλογή της κατάθεσής του εν μέσω πανδημίας ως βαθιά «αντιδημοκρατική».

sm 3.jpg

Οι Ομοσπονδίες κάλεσαν σήμερα σε πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας. Στη Θεσσαλονίκη μέλη των ΕΛΜΕ, σύλλογοι εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμια σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν στο ΥΜΑΘ όπου και φώναξαν συνθήματα. 

Μάλιστα, απέκλεισαν συμβολικά για λίγη ώρα την Αγίου Δημητρίου. 

sm 1.jpg

To νομοσχέδιο αναρτήθηκε στο opengov.gr. Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει για 13 ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, στις 08:00.

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει:

Α. Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021).

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της πληροφορικής, των ξένων γλωσσών, των κλασικών γραμμάτων και της φυσικής αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών.

Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων, ανακατανέμονται ορισμένα μαθήματα σε ομάδες και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών όπως και η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.

Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο λύκειο.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση, από την επόμενη σχολική χρονιά.

Β. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου

Πρότυπα και πειραματικά σχολεία: Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των πρότυπων σχολείων και πειραματικών σχολείων.

Αξιολόγηση: Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας, την εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και την εξωτερική αξιολόγηση.

Εκπαιδευτικοί στην τάξη: Εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών. Προβλέπεται επίσης διετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

Ασφάλεια στο σχολείο / ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού: Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Μεταξύ άλλων, εισάγονται οργανωτικές ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών, την απλοποίηση διαδικασιών, την επίσπευση καταβολής επιμισθίων, την παροχή κινήτρων και μεγαλύτερης ελευθερίας των εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το καθεστώς τους.

Γ. Οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ, θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

Διαδικασία ανάδειξης πρυτανικών αρχών: Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.

Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών: Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών.

Δείτε το βίντεο του Thestival:

Πηγή: thestival.gr